Rožňava - pamiatky a zaujímavosti

Rožňava je mesto slávnych tradícií baníctva, školstva a remesiel, biskupské sídlo, administratívne a kultúrne centrum horného Gemera . Od roku 1775 je Rožňava  rímsko - katolíckym biskupským sídlom a po stáročia domovom slovensky, maďarsky a predtým aj nemecky hovoriaceho obyvateľstva. Mesto bolo pomenované podľa mimoriadne výnosnej bane Rosnoubana. Prvé mestské výsady udelil mestu podľa tradície kráľ Ľudovít Veľký v roku 1382. V stredoveku sa ťažilo najmä zlato a striebro, neskôr sa mesto stalo centrom remeselnej výroby a školstva.Obdobie všestranného rozvoja mesta bolo ukončené náhlym úpadkom baníctva a náboženskými napokojmi v 16. stor. V roku 1776 sa Rožňava stala biskupským mestom.

Rožňava - pamiatky a zaujímavosti


Strážna veža v Rožňave . Renesančnú mestskú strážnu vežu postavili na mieste staršej gotickej stavby počas tureckej hrozby v rokoch 1643-1654. Viackrát upravovaná 36,5 m vysoká veža plnila dôležitú strážnu funkciu, svedectvom čoho je zachovaná strieľňa na jej východnej a turecká delová guľa na južnej fasáde.

Historické jadro v Rožňave pozostáva z priestranného štvorcového námestia, najväčšieho svojho druhu na Slovensku a niekoľkých priľahlých ulíc.
Štruktúra historického jadra podobná dnešnej sa vytvorila už približne koncom 15. storočia a zachovala sa až do dnešných čias.

 

 

 

 

Katedrála Nanebovzatia Panny Márie je najvzácnejšou a najstaršou kultúrnou pamiatkou v Rožňave. Na jej mieste už v r. 1304 stál prvý farský kostol, ktorý na prelome 15. a 16. storočia prešiel rozsiahlou neskorogotickou prestavbou. Z niekdajšieho bohatého stredovekého zariadenia sa tu sa zachovalo neskorogotické pastofórium (1507) a v európskom meradle unikátna tabuľová maľba Sv. Anna Samotretia (Metercia, 1513) s dobovým realistickým zobrazením ťažby a spracovania rudy v okolí mesta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banícke múzeum v Rožňave plní funkciu okresného vlastivedného múzea so špecializáciou na baníctvo a hutníctvo Gemera. V súčasnosti disponuje šiestimi samostatnými prezentačnými jednotkami

 

 

K ďalším historickým pamiatkam patria aj rôzne technické pamiatky, rožňavský mestský cintorín a iné.